گزارش ویژه فایننشال تایمز از بحران دستمال توالت در آلمان

گزارش ویژه فایننشال تایمز از بحران دستمال توالت در آلمان

افزایش بهای انرژی ناشی از تحریم غرب علیه مسکو بر بخشی های وسیعی از صنایع در اروپا تاثیر گذاشته و اکنون کارخانه های سازنده دستمال توالت در آلمان با مشکلات مالی و حتی ورشکستگی روبرو شده اند و این کشور را با کمبود این محصول بهداشتی مواجه ساخته است.