چند نفر در ۹ ماهه امسال آموزش مهارتی دیدند؟

چند نفر در ۹ ماهه امسال آموزش مهارتی دیدند؟

بر اساس گزارش‌ها در ۹ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۱۹۰ هزار نفر دوره آموزش مهارتی از سوی مراکز غیردولتی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای ارائه شده است.

به گزارش ایسنا،‌ در حال حاضر آموزش نیروی انسانی عاملی کلیدی در توسعه جوامع به شمار می رود که در صورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند مزایای بسیاری به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

از نگاه کارشناسان ارائه آموزش‌های مهارتی نوعی سرمایه‌گذاری است و توجه به دوره‌های کارآموزی و مهارت‌آموزی علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال و خلق فرصت‌های شغلی به حل مشکل بیکاری کمک کرده و موجب افزایش بهره‌وری در مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، عملکرد آموزشی این سازمان طی ۹ ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ۷۵۲ هزار و ۹۱۲ نفر دوره آموزش دولتی ارائه شده که از این میزان، ۳۳۱ هزار و ۸۲۷ نفردوره در بخش صنعت، ۲۶۵ هزار و ۶۸۰ نفر دوره در بخش خدمات، ۹۳ هزار و ۲۸۹ نفر دوره در بخش فرهنگ و هنر و ۶۲ هزار و ۱۱۶ نفر دوره در بخش کشاورزی بوده است.

همچنین طی این مدت یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۳۶ نفر دوره آموزش غیردولتی توسط آموزشگاه‌های آزاد و شاغلین بنگاه‌های اقتصادی ارائه شده که بیشترین میزان دوره آموزشی متعلق به بخش خدمات با بیش از ۶۷۳ هزار نفر دوره و بخش صنعت با ۴۶۶ هزار و ۲۳۱ نفر و کمترین دوره آموزشی ارائه شده متعلق به بخش‌های کشاورزی و فرهنگ و هنر بوده است.

چند نفر در ۹ ماهه امسال آموزش مهارتی دیدند؟

تعداد آموزشگاه‌های آزاد فعال سازمان تا آذرماه امسال ۲۰ هزار و ۶۳۲ نفر و بیشترین تعداد مراکز ثابت فنی و حرفه‌ای متعلق به استان اصفهان و پس از آن استان‌های خراسان رضوی و فارس بوده است.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی ارائه آموزش‌های غیررسمی مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی است و وجود ۶۵۸ مرکز آموزش دولتی، ۴۴۸۹ کارگاه ثابت شهری، ۳۵۶ کارگاه سیار شهری، ۳۷۲ مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه‌ها، ۳۰ مرکز تخصصی آموزش‌های کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار، ‌۳۹۵۳ کارگاه صنایع و کارگاه‌های جوار و بین کارگاهی و ۵۶ هزار و ۸۹۴ واحد پذیرنده مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، از جمله ظرفیت‌های این مجموعه مهم و اثرگذار است که با هدف تربیت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر و گسترش چتر مهارتی به فعالیت مشغول است.

در حال حاضر عمده گروه‌های هدف آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان، کارجویان، اتحادیه‌ها و اصناف، سربازان وظیفه، ساکنین مناطق محروم، مرزی و سکونتگاه‌های غیررسمی، زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، افراد دارای معلولیت، روستائیان و عشایر، زندانیان، معتادان بهبودیافته، آسیب دیدگان اجتماعی و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، طبق آمارها بیش از ۴۵ درصد ورودی‌های مراکز آموزش دولتی و غیردولتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند از این رو توجه به مهارت‌های اشتغال‌پذیری افراد درکنار مهارت‌های فنی امری ضروری است.