پیامدهای بحران کرونا بر سبک زندگی

پیامدهای بحران کرونا بر سبک زندگی

یافته های یک پژوهش نشان می دهد که بحران ویروس کرونا، پیامدهای متعدد مثبت و منفی بر الگوی سبک زندگی افراد داشته است و براساس یافته های علمی جدید ناگزیریم سبک زندگی که قرن هاست آن را می شناسیم و تلاش می کنیم مطابق میل جهان اجتماعی که در آن هستیم؛ را مدیریت و رهبری و آن را تغییر دهیم.

با همه گیری ویروس کرونا جهان با چالشی بزرگ مواجه شده است. بیماری همه گیر که تاثیرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را در جهان ایجاد کرده است. در این راستا، یکی از حوزه‌هایی که بحران اپیدمی ویروس کرونا، تاثیر عمیقی بر آن خواهد داشت، سبک زندگی انسان‌ها در کشورهای جهان خواهد بود. در حقیقت، تجربه کرونا و تبعات پیرامونی آن، نوع جدیدی از شیوه زندگی را برای انسان‌ها به ارمغان خواهد آورد که می‌توان آن را آغازگر عصر جدیدی در زندگی بشر تلقی کرد .

مرضیه شایان منش و مرجان گلی -اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در پژوهشی به بررسی پیامدهای بحران کرونا بر سبک زندگی پرداختند و روش مورد استفاده برای نگارش این مقاله از نوع اسنادی انتخاب شد و مرور یافته ها و نتایج مطالعاتی که پس از شیوع ویروس کرونا در کشور انجام شده است، مبنای نگارش این مقاله قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، یافته های این پژوهش نشان می دهد که بحران ویروس کرونا، پیامدهای متعدد مثبت و منفی بر الگوی سبک زندگی افراد داشته است و براساس یافته های علمی جدید ناگزیر هستیم سبک زندگی که قرن هاست آن را می شناسیم را، مدیریت و رهبری و آن را تغییر دهیم.

محققان این مقاله نتیجه گرفتند که پیامدهای این پدیده در عرصه های مختلف تبلور یافته از جمله تغییر در سبک زندگی وجود دارد و بدیهی است مدیریت و کنترل آن نیاز به داشتن اطلاع و شناختی دقیق از این آثار و پیامدهاست.

براساس این پژوهش سبک زندگی، مجموعه ای نسبتا هماهنگ از همه رفتارها و فعالیت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعه ای از عادت ها و جهت گیری ها و بنابراین، برخوردار از نوعی وحدت است. سبک های زندگی، رفتارهای عادی روزمره هستند که در قالب عادات لباس پوشیدن، خوردن، محیط های مورد پسند برای تعامل با دیگران و حتی فرزند آوری و نگرش به آن خود را نشان می دهد. اما این رفتارهای عادی روزمره در پرتو ماهیت متغیر در معرض تغییر هستند.

مرکز مطالعات بیولوژیک میشیگان، دیدگاه های متمایزی را در مورد تغییرات سبک زندگی ناشی از ویروس کرونا ارائه می دهند. آنها براین باورند که اگر کرونا تا یک سال مهمان این سیاره باشد، فرهنگ مراودات و تعاملات اجتماعی را تغییر و جمع های دوستانه را کوچک تر می کند و به عبارت دیگر باید پذیرفت که اپیدمی کووید ۱۹، ماهیتی پیچیده و چندگانه دارد و بی تردید علی رغم تمام تهدیدها با فرصت هایی نیز همراه است و بسیاری از محققان و دانشمندان حوزه سلامت هم بر این باورند که جهان باید به تدریج همزیستی با این ویروس را بیاموزد و در تجربه زندگی روزمره خود جایی را برای آن لحاظ کند.

هراس ناشی از ویروس کرونا افراد سراسر جهان را متاثر کرده است؛ به نحوی که برخی از ناظران و تحلیلگران، این پدیده را با اتفاقی بزرگی نظیر وقوع جنگ جهانی دوم مقایسه می‌کنند. ویروس کرونا این روزها به جان جامعه بشری افتاده است. این ویروس به اشکال مختلف جامعه را دچار بحران کرده است؛ از یک سو عده ای محتاج وسایل بهداشتی اولیه برای پیشگیری هستند و از سوی دیگر عده ای در بیمارستان ها محتاج دارو و درمان هستند. عده زیادی از مردم هم باید تحت مراقبت و قرنطینه باشند. در این میان مردمانی هستند که به دلیل موقعیت شغلی و شرایط معیشتی مجبورند بیرون باشند، به خصوص کارگران روزمزد و کسانی که نان شب شان با کار روزانه شان پیوند خورده است. ویژگی ویروس کرونا به طور دقیق در همین اختلال در بنیان های حیات جامعه است؛ کرونا جامعه را به تعلیق در آورده است، این یعنی زندگی ما دچار اختلال اساسی شده است و می تواند به چالش های بزرگتری هم منتهی شود.

محققان این پژوهش می گویند: شاید انسانِ پس از کرونا باید بیش از هر چیز وامدار تکنولوژی باشد. سیستم آموزش انسانی تغییر خواهد کرد. ویدئو کنفرانس ها و آموزش های تحت شبکه اینترنت، سرفصل تازه ای از آینده علم و آموزش است. تمام مدارس به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاریف بسیاری از علوم آموزشی دچار تحولی بزرگ خواهد بود. این اتفاق می تواند به صورت غیرمستقیم و بعضاً مستقیم، از نابودی جنگل های بسیاری جهت چاپ کتب درسی و آموزشی در سراسر سیاره محافظت کند. قرنطینه های درمانی ویروس تاجدار کرونا، کتاب های دیجیتال و خاک خورده کتابخانه ها را جان دوباره خواهد داد. ویروس تاجدار، هنر و خلاقیت فردی را به شکل قابل توجهی رشد خواهد داد و در این مدت، صنایع دستی و هنرهای مبتنی بر فرد، یک رنسانس تازه را تجربه خواهد کرد.

یافته های این مقاله نشان می دهد که پدیده چند بعدی و پیچیده کرونا ویروس، سبک زندگی افراد را از ابعاد مختلف همچون گفتگو (افزایش گفتگو، تعامل و مدارا در خانواده ها)، خوراک (حذف هزینه های غیر ضروری مانند رفتن به رستوران)، اوقات فراغت (انواع آموزش ها در منازل و با تکیه بر شبکه های اجتماعی)، سبک زندگی جدید در بستر فضای مجازی (شیوه های زیست اجتماعی نوین در بستر شبکه ها و فضای مجازی)، آشتی با کتاب و مطالعه (افزایش سطح دانش، آگاهی، فضیلت و معرفت اجتماعی) وضیعت کار (دور کاری و ایجاد مشاغل جدید)، حمل و نقل (کاهش ترافیک و پاکسازی محیط زیست) و …تحت تاثیر قرار می دهدو این پیامدها در جایگاهی مثبت و در جایگاهی آثار منفی متعددی را به همراه داشته است. این امید وجود دارد تا با شناخت این پیامدها و مدیریت آنها، از برخی فرصت ها برای جهان پساکرونا استفاده کرد و با هوشیاری بخشی از پیامدهای منفی آن را مدیریت کرد.

در نهایت این پژوهشگران نتیجه گرفتند که کرونا در حقیقت پدیده واقعی جهانی‌شدن است. اما باید در نظر داشت که تهدیدات و فرصت‌های جهانی را باید با هم ببینیم. آنچه مسلم است زیست در جهان و فضای پس از کرونا، بازاندیشی در نظام زیستی و فکری را ایجاب می‌کند. از این منظر باید این را فرصتی برای ایجاد تحولات بزرگ در زندگی آینده به شمار آورد.

کرونا برای بشر امروز این پیام را دارد که راهی جز تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز با همنوع خود و محیط زیست ندارد، بنابراین کرونا در کنار تمام پیامدهای منفی، می‌تواند صلح و وحدت جهانی را تقویت کند و سرآغازی بر سبک زندگی مسالمت‌آمیز و فضیلت‌مدار باشد.

نتایج این پژوهش در اولین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ارائه شد.