وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

همزمان با هفته ۹۳ اپیدمی کووید۱۹ در کشور، روند بیماری در عمده استان‌ها نزولی بوده یا در شرایط ایستا قرار دارد، با این حال رعایت پایین پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند نگرانی‌ها از بروز پیک ششم آن هم با وجود خطر ورود سویه اُمیکرون به کشور را شدت بخشد.

به گزارش ایسنا، تاکنون در کشور میزان واکسیناسیون علیه کرونا به ۶۷ درصد رسیده است. به طوری که طبق اعلام وزارت بهداشت و تا ظهر روز گذشته، ۵۷ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۵۴۷ نفر دُز اول، ۴۷ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۱۷۱ نفر دُز دوم و یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۴۳۹ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۱۵۷ دُز رسیده است.

وضعیت واکسیناسیون در قاره‌های جهان را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

همچنین مقایسه سرعت واکسیناسیون علیه کرونا در جهان و ایران در نمودار زیر قابل مشاهده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

در عین حال بر اساس آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی در کشور که در تاریخ جمعه، ۱۲ آذر ماه که از سوی وزارت بهداشت منتشر شد، اکنون ۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۵۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۴ شهرستان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

همچنین بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور تا دهم آذر ماه ۱۴۰۰، نزدیک به ۴۶.۴۶ درصد است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

کمترین و بیشترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استانها

همچنین وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به تفکیک استان‌های کشور از تاریخ سوم تا دهم آذر ماه ۱۴۰۰ در نقشه زیر قابل مشاهده است و همانطور که می‌بینید بالاترین میزان رعایت پروتکل‌ها در استان آذربایجان غربی با میزان رعایت ۵۰ تا ۶۱ درصدی بوده است. کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها نیز در ۱۶ استان با میزان رعایت ۳۹ تا  ۴۵ درصدی بوده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته ۹۳ اپیدمی

بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته اول آذر ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۹۳ همه‌گیری در ادامه می‌آید:

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ‌ تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر (هفته ۹۳ اپیدمی در کشور)، ۲۵۴۵۸ مورد بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور در هفته اخیر، ۴۸۲۹ مورد و تعداد فوتی‌های جدید در هفته اخیر، ۶۵۸ نفر بوده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

وضعیت کرونا در استان‌های کشور تا پایان هفته اول آذر ماه ۱۴۰۰

دو رقمی شدن فوتی‌های کرونایی در تهران در هفته اول آذر

تهران

در استان تهران نیز در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۲۲ مورد، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر ۷۰۰ مورد و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر، ‌ ۸۵ مورد بوده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

همچنین در تهران در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از حد متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

البرز

در هفته اخیر، کاهش روند بستری و موارد فوت استان ملاحظه می‌شود. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر کمتر از متوسط کشور است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

ایلام

در این هفته روند بستری ایستا و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری همچنان در بالاترین میزان نسبت به متوسط کشور بوده و میزان مرگ‌ومیر استان با تنزل معادل متوسط کشور شده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر با شیبی تند از متوسط کشور فراتر رفته است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

کگیلویه و بویر احمد

درهفته اخیر کاهش روند بستری و افزایش موارد فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر، اما میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

سمنان

روند بستری کاهش و فوت ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان نیز از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

یزد

در هفته اخیرموارد بستری کاهش، اما فوت افزایش یافته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

کرمان

در هفته اخیر کاهش موارد بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

قزوین

موارد بستری استان ایستا و فوت روندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

مازندران

در هفته اخیر، برای چندمین هفته متوالی ایستایی روند بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش نشان می‌دهد. میزان بروز کمی بیش از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

چهارمحال و بختیاری

روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

گیلان

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

زنجان

در هفته اخیر کاهش روند بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر از حد متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور شده ولی مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

لرستان

موارد بستری کاهش یافته، ‌ولی موارد فوت استان روند صعودی داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

خراسان رضوی

روند بستری افزایش مختصر و موارد فوت کاهش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان معادل متوسط کشور شده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

فارس

در این هفته موارد بستری روندی ایستا داشته است و موارد فوت روند نزولی نشان می‌دهد. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور، اما میزان مورتالیتی از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان روندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور مختصری پایین‌تر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش نشان می دهد. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

بوشهر

روند موارد بستری و موارد فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

اصفهان

روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر معادل متوسط کشور شده است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

گلستان

روند بستری و فوت در این هفته افزایش یافته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

قم

در هفته اخیر کاهش موارد بستری و افزایش فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

هرمزگان

موارد بستری ایستا و موارد فوت استان در هفته اخیر کاهش نشان می‌دهد. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر، موارد بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد

خوزستان

موارد بستری و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در استان‌ها در هفته اول آذر / فوتی‌های تهران دو رقمی شد