هیچ یک از توصیه‌های طب ایرانی نمی‌تواند جایگزین واکسیناسیون شود

هیچ یک از توصیه‌های طب ایرانی نمی‌تواند جایگزین واکسیناسیون شود

عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: هیچ یک از توصیه های طب ایرانی نمی تواند جایگزین واکسیناسیون شود و از نظر هر پزشک آگاه و با دانش، مهمترین کار در شرایط کنونی برای پیشگیری از مرگ و میر بیماران و کاهش عوارض کرونا، واکسیناسیون است.

به گزارش ایسنا، دکتر مرتضی مجاهدی، اظهار کرد: برخی از نظرات و پیشنهادات نسنجیده ای در خصوص پیشگیری از ابتلا به کووید۱۹ توسط افرادی و با نام طب سنتی یا ایرانی ارائه می شود اما طب ایرانی کمک های خوبی در زمینه پیشگیری از این بیماری از جمله توصیه های حفظ سلامتی عمومی دارد که عموما با مستندات علمی تایید می شود و به کاهش میزان ابتلا و عوارض بیماری کرونا کمک می کند.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد به نام طب ایرانی، ادعاهایی را مطرح و اظهارنظر می کنند که از نظر علمی، جایگاهی ندارد و قصد آنها بیشتر مطرح کردن نام و سلایق شخصی شان است که با توجه به اقبال مردم به طب سنتی ایرانی، پشت تریبون هایی مثل طب سنتی خودشان را قرار می دهند و مطالب گاها نادرست شان را به نام طب سنتی ایرانی به جامعه منتقل می کنند تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مجاهدی یادآور شد: افرادی که جریانات مخالفت با واکسن را مدیریت و هدایت می کنند، عموما سطح دانش سلامت و پزشکی اندکی دارند و هدف آنها بیشتر جریان سازی های اجتماعی و مطرح کردن خودشان و مجموعه های شان است. مطالبی که در مخالفت با واکسیناسیون گفته می شود، پشتوانه علمی ندارد.

این متخصص طب ایرانی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی افراد موجی از هراس علیه واکسیناسیون را در بین مردم با هدف سوء استفاده از افکار عمومی و اهداف شخصی یا کاسب کارانه رواج می دهند. جنبش ها و جریانات ضدواکسن در بسیاری از کشورهای جهان فعال هستند اما شدت فعالیت آنها در کشورهای مختلف، متفاوت است.

مسئول مرکز تحقیقات طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نتایج حاصل از واکسیناسیون، بهترین عامل برای مقابله با شبهه افکنی ها در مورد واکسن است. مطالب علمی که منتشر شده یا می شود، می تواند مستندی برای تاثیرگذاری واکسیناسیون در کشورهای مختلف باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر واکسیناسیون، مهمترین عامل پیشگیری از مرگ و میر بیماران و عوارض ناشی از کرونا است و در آینده نیز افرادی که واکسینه شده اند حتی با تسلط جهش های جدید ویروس، کمتر دچار مرگ و میر و عوارض شدید بیماری، خواهند شد.

به گزارش وبدا، عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل تاکید کرد: واکسیناسیون، آسیب های وارد شده از سوی کرونا به زندگی در ابعاد مختلف از جمله حوزه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و اقتصادی را به شدت کاهش می دهد.

مجاهدی افزود: خوشبختانه در کشور ما، علیرغم شبهه افکنی ها در مورد واکسن و فعالیت های زیاد جنبش های ضد واکسن، درصد زیادی از مردم از واکسیناسیون عمومی علیه کرونا استقبال کرده و می کنند. با توسعه واکسیناسیون، حجم زیادی از ابتلا به کووید۱۹، مرگ و میر و عوارض ناشی از این بیماری کاهش پیدا می کند.