نور امید برای بزرگترین اقتصاد اروپا هویدا شد

نور امید برای بزرگترین اقتصاد اروپا هویدا شد

یک نظرسنجی نشان داد که روحیه تجاری آلمان در ماه مارس بهبود یافت و انتظارات را شکست داد، اگرچه احتمالاً برای جلوگیری از سقوط بزرگترین اقتصاد اروپا به رکود دیگر کافی نیست.

به گزارش ایسنا، موسسه آیفو اعلام کرد که شاخص فضای کسب و کار آن در مقایسه با پیش‌بینی ۸۶ تحلیلگر در نظرسنجی رویترز، ۸۷.۸ است.

کلمنس فوست، رئیس آیفو، گفت که اقتصاد آلمان در افق روشن است. به طور کلی انتظار می‌رود آلمان در سه ماهه اول سال جاری وارد یک رکود فنی دیگر شود زیرا اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته ۰.۳ درصد کوچک شد.

رکود اقتصادی آلمان در ماه مارس اندکی کاهش یافت، زیرا فعالیت‌های تجاری در بخش خدمات این کشور به تثبیت نزدیک شده بود.