نحوه فعالیت بیمارستانهای دولتی در عید / الزام فعالیت درمانگاه های خصوصی و خیریه شبانه روزی

نحوه فعالیت بیمارستانهای دولتی در عید / الزام فعالیت درمانگاه های خصوصی و خیریه شبانه روزی

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی دقیق، اجرا و نظارت کامل بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران در تعطیلات نوروز، گفت: فعالیت درمانگاه های خصوصی و خیریه شبانه روزی در تعطیلات نوروزی الزامی است.

به گزارش ایسنا، دکتر سلیمان حیدری سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی دقیق، اجرا و نظارت کامل بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران در تعطیلات نوروز سال جدید، عنوان کرد: تعطیلات نوروزی سال 1401، با توجه به فعال بودن بیماری کرونا و کاهش محدودیت های کرونایی سفر  نسبت به دو سال گذشته و پیش بینی افزایش مسافرت های نوروزی حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: برهمین اساس ضرورت دارد حوزه های نظارتی معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی نسبت به پیش بینی و برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و اعمال برنامه های نظارتی لازم بر اساس تغییر در حجم مسافرت های نوروزی و به تبع آن میزان بار مراجعه بیماران به مراکز تشخیصی و درمانی و یا افزایش بیماران کرونایی منطبق با چارچوب اعلامی طرح سلامت نوروزی اقدام کنند.

ضرورت حفظ کامل ظرفیت کاری بخش های اورژانس در تمام بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی

حیدری با بیان اینکه دستورالعمل مذکور به تمام بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی، درمانگاه ها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی درگیر در طرح سلامت نوروزی ابلاغ شده و بر اجرای کامل و دقیق آن تاکید شده است، تصریح کرد: حفظ کامل ظرفیت کاری بخش های اورژانس، ویژه CCU/ICU/NICU/PICU و دیالیز در تمام بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی از جمله خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی و نظارت جدی بر فعالیت آنان ضرورت دارد.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در ادامه پیش بینی لازم به منظور افزایش بخش های غیرفعال در صورت مواجهه با افزایش بار مراجعه بیماران و نیازمند تخت بستری بالاخص در صورت افزایش مراجعه بیماران کرونایی را ضروری دانست و گفت: فعالیت تمامی درمانگاه های خصوصی و خیریه شبانه روزی در ایام تعطیلات نوروزی الزامی بوده و هرگونه کاهش فعالیت و یا تعطیلی موسسات مذکور باید با هماهنگی و تایید معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: بخش های پاراکلینیک بیمارستانی مانند آزمایشگاه، مراکز تصویربرداری و داروخانه ها به صورت شبانه روزی فعال و کاهش فعالیت و یا توقف فعالیت آنها باید با هماهنگی معاونت درمان با اعلام آمادگی فعالیت در مواقع ضرور انجام پذیرد.

به گفته حیدری، برنامه ریزی به منظور حضور فعال متخصصین و فوق تخصص های مربوطه جهت تعیین تکلیف بیماران به ویژه در بیمارستان های آموزشی الزامی است.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر پیش بینی و تامین دارو، تجهیزات و سایر اقلام و ملزومات پزشکی، از الزام واحدهای پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در دانشگاه ها و مراکز تشخیصی و درمانی فعال و شکایات مردمی با قید فوریت و تا رفع مشکل خبر داد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی در پایان بیان کرد: بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی، ملزم به همکاری با بازرسان و ناظران وزارت متبوع و همکاران نظارتی آن معاونت خواهند بود.