منابع درسی طراحی «سوالات کنکور ۱۴۰۱» اعلام شد

منابع درسی طراحی «سوالات کنکور ۱۴۰۱» اعلام شد

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش، منابع درسی طراحی سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه‌ای که هفته گذشته از سوی عباس سلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده، جدول منابع و مآخذ طراحی سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها ارائه شده است.

این منابع با توجه به توافقنامه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سازمان سنجش آموزش کشور مشخص و اعلام شده است. مطابق توافق انجام شده، سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس کتب درسی نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶) طراحی و اجرا خواهد شد.

منابع درسی طراحی «سوالات کنکور ۱۴۰۱» اعلام شد

منابع درسی طراحی «سوالات کنکور ۱۴۰۱» اعلام شد

منابع درسی طراحی «سوالات کنکور ۱۴۰۱» اعلام شد

 

منابع درسی طراحی «سوالات کنکور ۱۴۰۱» اعلام شد

 

به گزارش ایسنا، بر اساس نامه ششم بهمن ماه جاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ که از آن سؤال طرح نخواهد شد نیز مشخص شده است. داوطلبان گروه های پنج گانه کنکور ۱۴۰۱ شامل (علوم انسانی، فنی و مهندسی، تجربی، زبان و هنر) برای اطلاع از منابعی که در این آزمون از آن سوالی طرح نخواهد شد، می توانند جدوال حذفیات را از اینجا مطالعه کنند.

این حذفیات در دروس مشترک کلیه رشته‌های متوسطه نظری شامل فارسی ۲، انگلیسی ۲ مشترک کلیه رشته‌های متوسطه نظری، جغرافیای ایران مشترک کلیه رشته‌های متوسطه نظری، دروس اختصاصی رشته علوم انسانی شامل دین زندگی ۱ ادبیات علوم انسانی، دین زندگی ۲ ادبیات علوم انسانی، دین زندگی ۱ ادبیات علوم انسانی، دروس اختصاصی رشته علوم انسانی شامل عربی، زبان قرآن ۱ علوم انسانی، عربی، زبان قرآن ۲ علوم انسانی، عربی، زبان قرآن ۱ علوم انسانی، علوم فنون ادبی۲ علوم انسانی، فلسفه ۱ علوم انسانی، فلسفه ۲ رشته علوم انسانی، فلسفه ۲ رشته علوم انسانی، جامعه شناسی ۲ علوم انسانی و سایر دروس علوم انسانی مشخص شده است.

همچنین حذفیات دروس اختصاصی رشته علوم و معارف اسلامی، دروس مشترک رشته‌های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، دروس اختصاصی رشته علوم تجربی و دروس اختصاصی رشته ریاضی فیزیک نیز مشخص شده است.