سرانه کمک پرداختی به ایتام به ۶۱۳ هزار تومان رسید/ شمار حامیان از ۱.۱ میلیون نفر گذشت

سرانه کمک پرداختی به ایتام به ۶۱۳ هزار تومان رسید/ شمار حامیان از ۱.۱ میلیون نفر گذشت

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره به متوسط سرانه کمک پرداختی به ایتام گفت: قبل از پویش ایران مهربان سرانه کمک پرداختی به ایتام ۳۹۹ هزار تومان بود که بعد از پویش به ۶۱۳ هزار تومان افزایش یاقت که با رشد ۵۴ درصدی همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، عسگریان در همایش ملی ایران مهربان با بیان اینکه طرح ایران مهربان یکی از اصلی ترین طرحهایی است که در کمیته امداد قدمت ۲۰ ساله دارد، اظهار کرد: با طرح ایران مهربان سعی کردیم جهشی ایجاد کنیم زیرا ظرفیتهای میدانی آن فراوان بود.

وی افزود: تمرکزی ایجاد شده و در این تمرکز دستگاه‌های مختلفی حضور داشتند.

معاون کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح اکرام گفت: درآمد یکساله طرح اکرام ۶۵۱ میلیاردتومان بود و اکنون به ۱۹۳۴ میلیاردتومان رسیده که با رشد ۱۹۷ درصدی همراه بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به متوسط سرانه کمک پرداختی به ایتام اظهار کرد: قبل از پویش ایران مهربان سرانه ایتام ۳۹۹ هزار تومان بود که بعد از پویش به ۶۱۳ هزار تومان رسید که با رشد ۵۴ درصدی همراه بوده است.

عسگریان این را هم گفت که از فاصله عید غدیر تا کنون ۲۲ هزار تومان به سرانه ایتام اضافه شده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد افزود: تعداد حامیان از ۷۲۱ هزار نفر به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۷۹۰ نفر رسیده که این نرخ با رشد ۵۴ درصدی همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، سردار زهرایی،رییس بسیج سازندگی در همایش ملی ایران مهربان با بیان اینکه در یک کار بی‌نظیر کمیته امداد به دنبال این بود ایتام در  از رفاهی با سطحی متوسط و رو به عالی برخوردار شوند، کاری که همت همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی و به ویژه خیران را می‌طلبید، گفت: شاهدیم با تصاعدی هندسی همه خیرین و مردم به این پویش بزرگ پیوستند. مردم در تنگنای معیشتی و اقتصادی ثابت کردند در کنار یکدیگر مهربانانه و رو به جلو به همنوعان خود خدمت می‌کنند و این خدمت را توفیق می‌دانند.

وی ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی نوکری مردم توفیقی است که نصیب برخی می‌شود که به عنوان مسئول قرار گرفتند و این پارادایم خدمت‌گذاری معمار کبیر انقلاب بوده است.

زهرایی ادامه داد: خیرین ثابت کردند حلقه های میانی واقعی بین مردم و نیازمندان و دستگاه‌های حاکمیتی هستند که نمونه آن را در ایران مهربان دیدیم. ما هم به نمایندگی از سازمان بسیج مستضعفان سعی مان بر این بوده است و امیدواریم که مورد رضای خداوند قرار گرفته باشیم که از ظرفیت اقشار 22 گانه بسیج و پایگاه‌های مقاومت بهره ببریم در اینکه تحقق منویات حضرت آقا و سیاستهایی که در کمیته امداد است چه در ایران مهربان و چه در ایران همدل و چه در خدمت رسانی و مسکن محرومان و سایر موضوعاتی که کار مشترک انجام می‌شود، به وظیفه خود عمل کرده باشیم.