ساعات آغاز به کار مدارس به روال مهرماه ادامه دارد

ساعات آغاز به کار مدارس به روال مهرماه ادامه دارد

اداره کل آموزش‌وپرورش شهر تهران اعلام کرد که پیرو تصمیمات اتخاذ شده جهت تسهیل ترافیک و کاهش پیک ترافیکی صبحگاهی از سوی استانداری تهران، طرح شناورسازی فعالیت ادارات و شروع شیفت صبح دوره‌های متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و دوره‌های ابتدایی از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و بدون کسر ساعات درسی، ادامه می‌یابد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، ساعت کار مدارس ابتدایی از ساعت ٨:٣٠ صبح تا ساعت ١٢:۴۵ ظهر و ساعت آموزش مدارس متوسطه ٧:٣٠ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲:۳۰ است. ساعت پایان کار مدارس خاص طبق روال قبل، بر اساس مصوبه و آیین نامه اجرایی مدارس است.

گفتنی است؛ ساعت شروع به کار مدارس نوبت عصر تهران، بدون کسر ساعت آموزشی راس ساعت ١٣ در مدارس ابتدایی و متوسطه خواهد بود.