ساز مخالف برخی نمایندگان برای دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

ساز مخالف برخی نمایندگان برای دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه استقلال سازمان تامین اجتماعی و پایداری منابع خط قرمز ماست گفت: پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی باید طبق یک برنامه مشخص و مدون صورت بگیرد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند از این منابع مالی استفاده و به تعهداتش عمل کند.

به گزارش ایسنا، علی اصغر بیات در سلسله نشست های رویای تامین اجتماعی فراگیر که با موضوع «آینده نگاری منابع مالی تامین اجتماعی» برگزار شد با بیان اینکه تامین منابع مالی یک چالش برای سازمان تامین اجتماعی است که زنگ خطر آن از سال های گذشته به صدا در آمده است گفت: بارها اعلام کرده ایم که منابع سازمان حق الناس و بین نسلی است.

وی افزود: پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی باید طبق یک برنامه مشخص و مدون صورت بگیرد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند از این منابع مالی استفاده و به تعهداتش عمل کند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمارستان های تامین اجتماعی درگیر بیماری کرونا هستند و یک بیمار که مراجعه کند خدمات خوبی دریافت می‌کند گفت: تامین اجتماعی تعهد درمان، پرداخت مستمری، بیمه بیکاری و غیره را دارد و همانطور که انتظار داریم تامین اجتماعی آنها را انجام دهد، از آن سو انتظار داریم دولت و مجلس هم سازمان تامین اجتماعی را ببینند.

بیات با تاکید بر اینکه استقلال سازمان تامین اجتماعی و پایداری منابع خط قرمز ماست گفت: بعد از ۱۲ سال دوندگی، متناسب سازی از منابع خود سازمان اجرا شد با توجه به شیوع کرونا کمی با بدشانسی رو به رو شدیم و منابع سازمان از محل حق بیمه ها کاهش یافت، با این حال متناسب سازی حقوق انجام شد و پرداخت حقوق یک روز به تاخیر نیفتاده است.

وی با اشاره به لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان که در مجلس در دست بررسی است اظهار کرد: درباره این لایحه نگرانی هایی وجود دارد. برخی نمایندگان در مجلس دارند ساز مخالف می‌زنند و دست اندازی می‌کنند. برخی نمایندگان‌ باید تفکر خودشان را تغییر دهند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: بازنشستگان ما مظلوم و شریف هستند و انتظار دارند در مجلس و دولت دیده شوند. لایحه دائمی شدن، ۱۱ میلیون بازنشسته را دربرمی‌گیرد. نامه ای به رئیس مجلس نوشته و دغدغه هایمان را در این باره بیان کرده ام.