رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری محقق شود

رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری محقق شود

رئیس سازمان ملی بهره وری ضمن بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری در نظر گرفته شده است، گفت: در بسیاری از شاخص‌ها وضعیت خوبی نداریم و در شاخص بهره‌وری در مصرف انرژی جزو کشورهای به شدت ضعیف دنیا هستیم.

میرسامان پشوایی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران اظهار کرد: در حوزه بهره وری که حوزه مهمی هم برای کشور است، در صدر برنامه های سیاسی برنامه هفتم هم تاکید شده که پنج سال آتی هدف اصلی کشور تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری باشد.

وی افزود: یکی از خطوط تنظیم گری نظام حکمرانی برای موضوع بهره وری، خط تنظیم گری اجتماعی است. برای خط تنظیم گری اجتماعی رسانه یک نیروی بسیار قوی است که بتواند تنظیم گری اجتماعی کند. در واقع آگاهی عمومی را اقشار مختلف در حوزه بهره وری بالا می برد و همین موضوع باعث می‌شود که همکاری افزایش یابد.

پیشوایی در ادامه گفت: به طور مثال طرح های مختلفی را در زمینه مدیریت مصرف داریم، این تا زمانی که منجر به باور عمومی نشود هرچقدر هم دولت قانون بگذارد اجرا نمی شود. ما در بسیاری از شاخص‌ها وضعیت خوبی نداریم و در شاخص مصرف انرژی جزو کشورهای به شدت ضعیف دنیا هستیم. این بخش قابل توجهی از آن نیاز به کار از جنس اجتماعی و فرهنگی دارد که رسانه هم نقش جدی ایفا می کند.