“دریافت مزایا و بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلین”، مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری

“دریافت مزایا و بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلین”، مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری

جدیدترین آمار تجمیعی طرح رضایت سنجی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که به صورت هفتگی و از طریق تماس تلفنی انجام می شود، نشان می‌دهد که “دریافت مزایای همانند شاغلین” و “بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلین” دو اولویت مهم در میان مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه محل خدمت است.

به گزارش ایسنا، طرح رضایت سنجی از بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این صندوق از دی ماه سال گذشته با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به صورت هفتگی، از طریق تماس تلفنی در قالب نمونه گیری کاملا تصادفی از بازنشستگان سراسر کشور در حوزه های مختلف از جمله مطالبات بازنشستگان از سه نهاد «دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه های اجرایی محل اشتغال» عملیاتی شده و نظر ذینفعان صندوق بازنشستگی را ثبت می کند تا در جریان تدوین طرح ها و برنامه‌های اجتماعی، رفاهی و فرهنگی صندوق و همچنین رایزنی های در پیش رو با سازمان های بالادستی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس جدیدترین نتایج این طرح که به صورت تجمیعی از یک هزار و ۷۲نفر در دوره یک ماهه مشخص شده است، ۲۲۹ نفر معادل ۲۱.۳۶درصد «ارائه مزایای شاغلین به بازنشستگان از جمله مناسبت‌ها، اعیاد، ماه رمضان، تولدها و غیره» و ۲۲۰ نفر معادل ۲۰.۵۲درصد «ارایه خدمات بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلین» را به عنوان مهم ترین مطالبه خود از دستگاه اجرایی محل اشتغال مطرح کردند.

همچنین «ارائه خدمات تفریحی و گردشگری همانند شاغلین» برای ۱۴۹ نفر معادل ۱۳.۹درصد، «ارائه وام به بازنشستگان با شرایط شاغلین» برای ۱۳۵نفر معادل ۱۲.۵۹درصد و «استخدام فرزندان بازنشستگان» برای ۱۰۹نفر معادل ۱۰.۱۷درصد به عنوان مطالبات مهم از دستگاه های اجرایی محل خدمت اعلام شده است.

از سوی دیگر ۷۰نفر معادل ۶.۵۳درصد نیز اعلام کردند که هیچ انتظاری از دستگاه اجرایی محل خدمت خود ندارند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، «تکریم بازنشستگان مثل برگزاری جشن بازنشستگی، اعیاد، تولد، مناسبت ها» و «احترام و پاسخگویی مناسب دستگاه به بازنشستگان» با ۴.۲۰درصد، «امکان برخورداری از مزایای فروشگاه های تعاونی دستگاه» با ۲.۴۳درصد، «استفاده از تجربیات بازنشستگان و به کارگیری آنان» با ۲.۳۳درصد، «جویا شدن از حال بازنشسته پس از بازنشستگی» با ۱.۶۸درصد و «تعدیل در گروه هنگام بازنشستگی» با درصدی کمتر از یک، در ردیف های بعدی مهم ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه های اجرایی قرار گرفته‌اند.