خدمات دهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناجا در نوروز

خدمات دهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناجا در نوروز

معاون بهداد فرماندهی انتظامی کل کشور با قدردانی از تلاش‌های ایثارگرانه کادر پزشکی، پرستاری و درمانی به ویژه در بیمارستان‌های 9 گانه و مراکز درمانی ناجا در ایام نوروزی گفت: صیانت از سلامت سبزپوشان ناجا از دغدغه‌های جدی فرمانده ناجا است و در راستای تحقق این مهم تدابیر لازم را اندیشیده‌ایم.

به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا حسینی، درباره برنامه های اولویت دار در معاونت بهداد فرماندهی انتظامی کل کشور اظهار داشت: تطبیق و همگام سازی برنامه ها و سیاست های بهداشت، امداد و درمان ناجا با فرمایشات فرمانده معزز کل قوا ” مدظله العالی” و سیاست ها، راهبردها و تدابیر و انتظارات سلسله مراتب فرماندهی، ایجاد فضای تبادل اطلاعات و افکار، مدیریت منابع، انضباط مالی، پشتیبانی اثربخش، کارآمد و همه جانبه امور طب پیشگیری و بهداشت از اولویت‌های ماموریتی معاونت بهداد انتظامی است.

این مقام ارشد انتظامی، افزایش توانمندی در حوزه طب انتظامی ، طب رزم، امداد و انتقال مجروحان ومصدومان ، ارتقاء سطح پژوهشی و آموزشی تخصصی در حوزه معاونت بهداد، ساماندهی، تقویت و تجهیز مراکز درمانی ناجا و … نیز از دیگر  اولویت های مستمر  بر شمرد.

سردار حسینی با تاکید بر اهتمام ویژه در راستای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایت مندی گیرندگان خدمت در مراکز درمانی انتظامی، از بسیج امکانات بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ناجا در راستای خدمات دهی به آحاد مراجعه کنندگان به ویژه سبزپوشان نیروی انتظامی و خانواده هایشان همزمان با ایام نوروزی خبر داد و گفت: روند خدمات دهی در بیمارستان‌های 9 گانه و مراکز درمانی ناجا در این ایام با محوریت خدمات دهی مطلوب ادامه دارد.

وی با بیان اینکه قدردان تلاش‌های کادر پزشکی، پرستاری و درمانی کشور هستیم، بر نقش موثر معاونت بهداد در صیانت از سلامت جسمی و روحی کارکنان اشاره کرد و گفت: صیانت از سلامت سبزپوشان ناجا از دغدغه‌های جدی فرمانده ناجا است و در راستای تحقق این مهم تدابیر لازم را اندیشیده‌ایم.