جزئیات بیمه رایگان ۳ دهک درآمدی از زبان وزیر بهداشت

جزئیات بیمه رایگان ۳ دهک درآمدی از زبان وزیر بهداشت

وزیز بهداشت جزئیات برقراری پوشش بیمه رایگان برای سه دهک درآمدی پایین را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، بهرام عین‌اللهی، گفت: از روز گذشته ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار فرد فاقد پوشش بیمه به بیمه سلامت معرفی شده و تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند.

وی که در رسانه ملی سخن می‌گفت، افزود: وزارت بهداشت  ۴۰۰ هزار نفر را هم در دی ماه گذشته در حاشیه شهرها به صورت آزمایشی بیمه کرده و روز گذشته ( ۱۷ اردیبهشت) هم مابقی را بیمه کردیم. حدود ۵٠٠ هزار نفر خارج از سه دهک درآمدی بعد از خوداظهاری و آزمون ارزیابی وسع تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

او تاکید کرد: خدمات بستری این افراد در مراکز دولتی  تا ۹٠ درصد و خدمات سرپایی تا ۷٠ درصد  توسط بیمه پرداخت می‌شود و خدمات برای همه یکسان است. پیامک به افراد بیمه شده ارسال و از روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت می‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

وی در پایان تاکید کرد: اقلام دارویی چند نوع است ولی داروهای ضروری که با نسخه‌های الکترونیکی توسط پزشک تجویز می‌شود، فقط با پرداخت فرانشیز دریافت می‌شود. داروهای تقویتی و غیره تحت پوشش بیمه نیست ولی هدف ما این است که میزان داروهای تحت پوشش بیمه را افزایش دهیم.