ثبت اطلاعات هویتی کودکان کار کشور با اسکن عنبیه تا ۳ ماه آتی / تمهیدات تحصیل این کودکان

ثبت اطلاعات هویتی کودکان کار کشور با اسکن عنبیه تا ۳ ماه آتی / تمهیدات تحصیل این کودکان

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از برنامه این سازمان برای تامین اعتبارات لازم تا سه ماه آینده در راستای اجرای طرح «شناسایی هویت کودکان کار با اسکن عنبیه» در کل کشور خبر داد.

  محمدرضا حیدرهایی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص جدیدترین برنامه سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار، بیان کرد: سازمان بهزیستی در چارچوب برنامه‌ها در نظر دارد که اطلاعات جامع و کاملی از حضور کودکان در سطح شهر مثل اینکه کودکان کار بیشتر در چه مناطقی حضور دارند و چه نوع کاری انجام می‌دهند، به دست آورند و سپس در جهت کاهش حضور کودکان کار در سطح شهر یا به حداقل رساندن این کودکان برنامه‌ریزی شود.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی درخصوص تعداد کودکان کار در سطح کشور گفت: براساس آمارهایی که از قبل از ورود اتباع جدید به کشور وجود دارد، حدود ۶۰۰۰ کودک کار و خیابان در سطح کشور وجود دارند که ۸۰ درصد آنها غیرایرانی و اتباع هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه با وجود اجرای طرح شناسایی هویت کودکان کار با اسکن عنبیه، چه تعداد کودک دوباره به سطح شهر بازگشته‌اند، بیان کرد: طرح اسکن عنبیه طرحی نوپاست و از سال ۱۴۰۰ تنها در ۱۲ استان اجرا شد. بنا داریم تا سه ماه آینده با کمک سایر دستگاه‌ها تامین اعتبارات لازم صورت گیرد و دستگاه‌های ثبت اطلاعات کودکان کار و خیابان از طریق اسکن عنبیه در کل کشور فراهم و این طرح اجرا شود. پس از آن برنامه‌ریزی می‌کنیم تا اطلاعات هویتی همه کودکان کار ثبت شود.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه سازمان بهزیستی برای ارائه آموزش‌های تحصیلی همزمان با شروع سال تحصیلی جدید همچنین توضیح داد: مراکز آموزشی حمایتی غیردولتی تحت نظر سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند؛ این مراکز دارای کارت ویزیت با درج آدرس و شماره تلفن هستند که بعد از شناسایی کودکان کار، این کارتهای‌ویزیت در اختیارآنها قرار می‌گیرد تا در صورت تمایل برای دریافت آموزشها به این مراکز مراجعه کنند. در صورتی که این کودکان از تحصیل بازمانده باشند، زمینه بازگشت به تحصیل برای آنها فراهم می‌شود و بعد از ارائه آموزش‌های لازم، مدرک لازمه صادر و در اختیار کودکان کار قرار می‌گیرد.

حیدرهایی بیان کرد: هرساله سازمان بهزیستی با آموزش و پرورش برنامه‌ریزی می‌کند تا در صورت مشاهده کودکان کار ایرانی یا کودکان اتباع دارای مجوز اقامت که بازمانده از تحصیل هستند، مقدمات و زمینه بازگشت این کودکان به تحصیل براساس مدل طراحی شده توسط وزارت آموزش و پرورش فراهم شود. همچنین در صورت وجود کودکان اتباع فاقد مجوز اقامت نیز شرایطی فراهم می‌شود تا این کودکان در همان مراکز حمایتی تحصیل کنند و به وسیله مربیان حاضر در مراکز آموزش‌های لازم را دریافت و سپس در پایان سال امتحان داده و مدرک خود را دریافت می‌کنند.