تولید محصولی بیولوژیک برای رفع نارسایی زودرس تخمدان

تولید محصولی بیولوژیک برای رفع نارسایی زودرس تخمدان

یک گروه از پژوهشگران پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی با کمک سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از خون قاعدگی موفق به تولید محصولی بیولوژیکی شدند؛ این محصول برای بازگرداندن توانایی باروری زنان ناشی از کاهش ذخیره تخمدان و رفع نارسایی زود رس تخمدان کاربرد دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، غزاله گنجی پور، مسوول تجاری سازی پژوهشکده ابن سینا گفت: “سینابیو ام بی سل” از فرآورده های بیولوژیک پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ابن سینا است. ماده اولیه این محصول سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از خون قاعدگی حاصل از فرآوری و کشت در شرایط استریل است.

وی درباره نحوه استفاده از این محصول اظهارداشت: خون قاعدگی باید از خانم های سالم پس از شروع جریان قاعدگی جمع آوری شود. جمع آموری خون قاعدگی در داخل یک کاپ قاعدگی با گرید بالینی انجام شده و سپس به داخل یک لوله 5 میلی لیتری حاوی محیط کشت انتقال داده می شود. سپس این ظرف جهت انتقال آماده می شود. سلول های تک هسته ای حاصل از خون قاعدگی طبق دستورالعمل جدا شده و این سلول ها متعاقبا در محیط استاندارد تکثیر می یابد.

وی یادآور شد: یک ویال واحد از این محصول حاوی تقریبا 3 میلیون سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از خون قاعدگی در یک سوسپانسیون به حجم 300 میکرولیتر است؛ برای تجویز 150 میکرولیتر از این محصول کافی است؛150 میکرولیتر از این محصول باید پس از دریافت بی حسی عمومی، مستقیما در تخمدان بیماران تزریق شود.

وی افزود: ” سینابیو ام بی سل” می تواند به منظور بازگرداندن توانایی باروری زنان ناشی از کاهش ذخیره تخمدان، نارسایی زود رس تخمدان مورد استفاده قرار بگیرد.

مسوول تجاری سازی پژوهشکده ابن سینا جهاددانشگاهی به موارد منع مصرف این محصول اشاره کرد و در این خصوص بیان کرد: افرادی که از داروهای سیتوتوکسیک یا سرکوب کننده ایمنی استفاده می کنند یا مبتلا به انواع بدخیمی ها، اختلالات متابولیکی، آندومتریوما(کیست شکلاتی) یا دیگر کیست های تخمدان هستند و همچنین کسانی که تحت عمل جراحی قبلی تخمدان قرار داشته اند یا از آلوژن ( پیوند سلول های بنیادی فرد دیگر به بیمار ) استفاده کرده‌ اند نباید از این محصول استفاده کنند.

به گفته وی، خوشبختانه تاکنون هیچ عارضه جانبی مشابه خونریزی، تب و حالت تهوع پس از استفاده از این محصول گزارش نشده است.