تغییرات جدید حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

تغییرات جدید حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از اجرای طرح حمایت تحصیلی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه خبر داد و گفت: از امسال ارائه خدمات توانبخشی خارج از مدرسه‌ای و خدمات حمایتی، درمانی و پزشکی براساس استحقاق سنجی انجام می‌شود.

حمید طریفی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از اقدامات انجام شده در حوزه توسعه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی را اجرای طرح حمایت تحصیلی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دانست و اظهار کرد: طرح حمایت تحصیلی در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما امسال با تغییرات جدیدی به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: آیین‌نامه طرح مذکور در دست تهیه است و پس از ابلاغ، دانش‌آموزان می‌توانند در صورت مراجعه به کلینیک‌های بیرون و همچنین نیاز به  سمعک و عینک از مزایای طرح استفاده کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه براین اساس، ارائه خدمات توانبخشی خارج از مدرسه‌ای و خدمات حمایتی، درمانی و پزشکی براساس استحقاق سنجی انجام می‌شود گفت: این استحقاق سنجی برحسب نوع و شدت، سن و دوره، مقطع تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و نظیر آن انجام می‌شود.

طریفی حسینی ادامه داد: این کار باعث می‌شود جمع بیشتری از دانش‌آموزان بتوانند از این منابع استفاده کنند. در گذشته بعضا برخی بیشتر و برخی به خصوص در مناطق محروم نمی‌توانستند از این خدمات حمایتی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: استحقاق سنجی بر دامنه و شمولیت اجرای طرح می‌افزاید. طرح حمایت خدمات درمانی در سنوات قبل اجرا می‌شده و خدمات قابل ارائه، همانند گذشته است.