تعیین بیمارستان‌های اختصاصی برای بستری مبتلایان به کرونا و اُمیکرون

تعیین بیمارستان‌های اختصاصی برای بستری مبتلایان به کرونا و اُمیکرون

معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد که در هر استان برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا و سویه اُمیکرون دو بیمارستان در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر قاسم جان بابایی با اشاره به تمهیدات بیمارستانی برای مقابله با اُمیکرون، گفت: دو بیمارستان در هر استان برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا و سویه اُمیکرون تعیین شده است.

وی افزود: از مردم می خواهیم تزریق واکسن را جدی بگیرند و اگر دو دوز زده اند، برای دوز سوم نیز اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بیمارستان هایی که برای کرونا مشخص شده اند، اختصاصی این بیماران خواهند بود، گفت: در پیک پنجم تا ۵۲ هزار نفر بستری داشتیم.

بنابر اعلام صفحه اینستاگرامی وبدا، جان بابایی تاکید کرد: در شرایط فعلی فعلا ضرورتی برای افزایش تخت های کرونایی وجود ندارد.