تخلف سازمانها در عدم اجرای دورکاری را کجا گزارش دهیم؟

تخلف سازمانها در عدم اجرای دورکاری را کجا گزارش دهیم؟

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران نحوه گزارش تخلف دستگاه های اداری برای عدم اجرای مصوبه دورکاری کارمندان را تشریح کرد.

غلامرضا عباس پاشا در گفت وگو با ایسنا، درباره دستگاه های اجرایی که در شرایط قرمز کرونایی تهران مصوبه دورکاری کارمندان را رعایت نمی کنند و مرتکب تخلف می شوند، گفت: کارمندان این دستگاه ها می توانند این تخلفات را از طریق شماره ١١١ بازرسی گزارش کنند.

وی افزود: معاونین توسعه دستگاه های اجرایی مسئول حسن انجام کار در ارتباط با دورکاری کارمندان هستند و باید پاسخگو باشند ولی در صورت عدم رعایت، موضوع باید به تخلفات اداری گزارش شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران ادامه داد: شماره ١١١ بازرسی نیز آماده دریافت گزارشات تخلف است که پس از بازرسی میدانی و تایید تخلف، موضوع به وزیر مربوطه دستگاه متخلف در نامه ای برای اعمال قانون ارسال خواهد شد.