تامین بخشی از هزینه سرویس مدارس دانش‌آموزان استثنایی توسط شهرداریها

تامین بخشی از هزینه سرویس مدارس دانش‌آموزان استثنایی توسط شهرداریها

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی یکی از ضروریات حضور دانش آموزان استثنایی در مدارس را سرویس ایاب و ذهاب دانست و گفت: با توجه به افزایش قیمت سرویس‌های ایاب و ذهاب، امید است با مشارکت شهرداریها و شوراهای شهر، بخشی از این هزینه‌ها تأمین شود.

به گزارش ایسنا، حمید طریفی حسینی در راستای سیاست حضور میدانی و بررسی فرآیندهای آموزش حضوری به صورت سرزده از مدرسه اُتیسم ترنم، مجتمع ناشنوایان الهام و مجتمع نابینایان حضرت عبدالعظیم شهر ری بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های آموزشی و پرورشی این مدارس قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر این که آموزش‌های حضوری باید با جدیت پیگیری شود، اظهار کرد: بر اساس تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزیر آموزش و پرورش باید به سمت بازگشایی کامل مدارس حرکت کنیم و در این میان با توجه به جمعیت کم دانش آموزی مدارس استثنایی این مدارس در اولویت اصلی بازگشایی کامل قرار دارند.

طریفی حسینی، یکی از ضروریات حضور دانش آموزان استثنایی در مدارس را سرویس ایاب و ذهاب دانست و افزود: با توجه به افزایش قیمت سرویس های ایاب و ذهاب، امید است با مشارکت شهرداریها و شوراهای شهر، بخشی از این هزینه ها تأمین شود.

طریفی حسینی «مدرسه محوری، مردمی سازی و اجتماعی سازی» را رویکرد اصلی آموزش و پرورش بویژه آموزش و پرورش استثنایی دانست و تصریح کرد: رویکرد مردمی سازی با جدیت در آموزش و پرورش استثنایی دنبال خواهد شد و  استفاده از کمک خیرین و نهادها با شیب بیشتری پیگیری خواهد شد.

وی مدرسه محوری را از ضروریات دانست و گفت: با رویکرد مدرسه محوری و در آیین نامه جدید مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، مدیر مدرسه در برنامه ریزی و جلب مشارکت خیرین و اولیا اختیار کامل دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تأکید بر این که مدرسه باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند گفت: بر اساس سند تحول بنیادین، «مدرسه محور» نظام تعلیم و تربیت است و در مدرسه «معلم محور» فعالیت است و «مدیر  مدرسه» راهبر آموزشی و تربیتی است.

وی با تقدیر از فعالیت تمامی معلمان و مدیران مدارس در ایام کرونا که با روحیه جهادی تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی را ادامه دادند، گفت: فعالیت دولت و آموزش و پرورش، رویکرد فعالیت جهادی است و ما تلاش خواهیم کرد تا نتیجه تمام فعالیت های جهادی باید در کف مدارس مشاهده شود، معلمان آموزش و پرورش استثنایی از سطح سواد، تخصص، احساس مسئولیت و تعهد بالایی برخوردار هستند و در ایام کرونا با روحیه جهادی به خوبی وظیفه خود را ایفا کردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، طریفی حسینی افزود: وظیفه اصلی تعلیم و تربیت بر دوش مدرسه است و انتظار از ادارات استان‌ها این است شان سیاست گذاری را حفظ کنند و با راهبری و نظارت، اختیار تام فعالیت را به مدارس واگذار کنند. مدیران مدارس با رویکرد مدرسه محوری و با طراحی برنامه های نوآورانه و اجرایی سازی آن گام در جهت اجرایی سازی سند تحول بنیادین بردارند.