بنگاه‌ها از ایجاد مراکز جوار کارگاهی چه نفعی می‌برند؟

بنگاه‌ها از ایجاد مراکز جوار کارگاهی چه نفعی می‌برند؟

بر اساس آمارها، بیش از ۳۵۰۰ مرکز آموزش جوار و بین کارگاهی در کشور فعالیت دارند.ایجاد این مراکز در افزایش راندمان و بهره‌وری بنگاه‌ها،کاهش حوادث ناشی از کار و توانمندسازی مهارتی نیروهای کار در صنایع اثرگذار است.

به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش روز افزون تعداد دانش آموختگان و آمار فارغ التحصیلان بیکار و عدم تناسب رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار کار، اهمیت مهارت آموزی و بهره‌مندی از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بیش از پیش احساس می شود؛ در چنین شرایطی آشنایی با محیط واقعی کسب و کار و ارتقای سطح مهارت افراد در ورود به بازار کار موثر است.

هدف از ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقای مهارت، کاهش هزینه‌های جانبی تولید، استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغلان، صیانت از نیروهای کار و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر است.

بی‌تردید ایجاد و توسعه مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی تأثیر بسزایی در ارتقای توان فنی و اشتغال‌پذیری افراد در حوزه های مختلف صنعت دارد.به اعتقاد کارشناسان این مراکز در کنار صنایع علاوه بر رونق بخش‌های تولیدی زمینه افزایش سطح مهارت کارگران و شاغلان واحدهای اقتصادی را فراهم می کند.

هدف از ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقای مهارت، کاهش هزینه‌های جانبی تولید، استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغلان، صیانت از نیروهای کار و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر است.

در همین راستا مجتبی نوروزی ـ معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به نقش موثر مراکز جوار کارگاهی در فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آنچه مهم است مساله آموزش است و اهمیت آموزش بر کسی پوشیده نیست.در دنیای امروز که آموزش در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی جدی گرفته می‌شود مقطعی نیست لذا آموزش در تمام نظام‌های توسعه یافته دنیا که تولیداتشان درجه یک است کاملا جاری است و برای عقب نماندن کاروان پیشرفت و توسعه و بهره مندی از مزایای مشاغل آینده، بحث آموزش جدی است.

وی با تقسیم بندی گروه‌های تحت آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای می‌گوید:در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۳ گروه مشخص به طور کلی در معرض آموزش‌های مهارتی قرار دارند؛ اول مهارت جویان که به دنبال مهارت هستند،‌دوم کارجویان که بعد از فراگیری مهارت دنبال یک شغل مناسب و ایجاد کسب و کار هستند و سوم گروه شاغلان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی هستند.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون کار می‌گوید:تکلیف قانونی که در این زمینه داریم ماده ۱۱۰ قانون کار است که آنجا مشخص کرده بنگاه‌های اقتصادی عمدتا واحدهای تولیدی و صنعتی برای داشتن کارگر ماهر باید مراکز جوار و بین کارگاهی ایجاد کنند.خوشبختانه در دولت سیزدهم رشد خوبی در این زمینه داشتیم و توانستیم به شاغلان بنگاه‌های اقتصادی حدود ۱۶۰ درصد در ۲.۵ سال گذشته نسبت به دولت قبل ارائه آموزش داشته باشیم.

بنگاه‌ها از ایجاد مراکز جوار کارگاهی چه نفعی می‌برند؟

نوروزی در توضیح مزایای آموزش در مراکز جوار و بین کارگاهی صنایع می‌گوید: مزایای آن هم برای کارگر است هم برای کارفرماست؛ اولا برای کارگر پایداری و ثبات و امنیت شغلی ایجاد می‌کند زیرا وقتی که مهارت کارگر روز به روز افزایش یابد و به کارگر ماهر تبدیل شود کارفرما تلاش می‌کند از خدمات این کارگر ماهر استفاده کند و لذا آن کارگر در معرض تعدیل نیرو قرار نخواهد گرفت.این مهارت، مهارتهای تخصصی و نرم است و برای کارفرمایان هم موجب افزایش راندمان و بهره‌وری،کاهش حوادث ناشی از کار و توانمندسازی مهارتی نیروی کار او می‌شود و از این جهت در افزایش کیفیت محصولات و خدمات آن واحد تولیدی موثر است.

ایجاد مراکز جوار و بین کارگاهی،درافزایش بهره‌وری ،کاهش حوادث ناشی از کار،توانمندسازی مهارتی نیروی کار و جلوگیری از تعدیل کارگران در صنایع و بنگاه‌ها موثر است.

طبق آخرین آمارها بیش از ۳۵۰۰ مرکز جوار و بین کارگاهی در کشور ایجاد شده که نقش موثری در گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع و تربیت و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی داشته است.

به اعتقاد کارشناسان بازار کار، هدف از راه‌اندازی مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی ارتقای سطح مهارت کارگران و شاغلان بنگاه‌های اقتصادی و پاسخ به نیاز آموزشی کارخانه‌ ها بوده و بر ارتقای توان فنی و اشتغال‌پذیری افراد در حوزه صنایع و صنوف مختلف اثرگذار است.

برابر ماده ۱۱۰ قانون کار،سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ملزم شده برای بنگاه های اقتصادی با داشتن شرایطی مجوز مراکز جوار و بین کارگاهی را صادر کند و طبق این ماده قانونی، واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به‌ ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل آورند.

به گزارش ایسنا، بر اساس بخشنامه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در راستای ارائه آموزش‌های مختلف به کارکنان خود و تسهیل دسترسی به این آموزش‌ها برای کارکنان صنایع و اتحادیه‌ها و افزایش سطح دانش فنی نیروهای کار، صنایع و صنوف در محل کار خود می توانند با دریافت مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تاسیس مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی اقدام کنند.برگزاری دوره‌های آموزشی در این مراکز با رعایت استانداردها و نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد.