برآورد حضور ۲۰۰۰ «کودک کار» در متروها

برآورد حضور ۲۰۰۰ «کودک کار» در متروها

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در فصل زمستان حدود ۲۰۰۰ کودک در متروها کار می‌کنند، بیان کرد: سازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی که در متروها هستند، است.

امین شاهرخی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ درخصوص ساماندهی کودکان کار زیرزمینی و همچنین کودکانی که در متروها کار می‌کنند، اظهار کرد: ساماندهی کودکان کار و زباله گرد مسئله قانونگذار است و می‌طلبد قانونگذار و مجری قانون با یگدیگر به طور هماهنگ این مسئله را برطرف کنند، البته که قانونگذار در این زمینه زحمات خود را کشیده است، اما در زمینه اجرا با مشکل مواجه می‌شویم، زیرا قانونگذار گفته است که بحث کار کودکان زیر ۱۸ سال منتفی است و شامل جرائم سنگینی است. باید این موضوع در نظر گرفته شود که واقعا قانون‌گذار کار خود را کرده است و مجری قانون باید وظیفه خود را انجام دهد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به روند شروع طرح ساماندهی کودکان خیابانی توسط سازمان بهزیستی ادامه داد: زمانی که سازمان بهزیستی وارد فرآیند کودکان خیابانی شد،‌ بسیار سفت و سخت پای کار بوده است اما در این زمان این کودکان به بازارچه‌ها، مترو و… تغییر مکان دادند، در این راستا ما نیز برنامه‌ریزی کردیم تا شهرداری در این زمینه پای کار بیاید.

شاهرخی با بیان اینکه شهرداری هم برای ساماندهی کودکان در مترو، در جلسات متعددی شرکت کرده است، اظهار کرد: از شهرداری می‌خواهیم کودکانی که در متروها کار می‌کنند نیز در فرآیند ساماندهی “کودکان خیابانی” قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه برآورد می‌شود در فصل زمستان حدود ۲۰۰۰ کودک در متروها کار کنند، بیان کرد: سازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی که در متروها هستند، است.