اهدای دو باب خانه به دو خانواده تهرانی صاحب «چهارقلو»

اهدای دو باب خانه به دو خانواده تهرانی صاحب «چهارقلو»

در راستای تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت به دستور رییس‌جمهوری، بر اساس پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده و با همت وزارت راه و شهرسازی، دو باب خانه به دو خانواده تهرانی صاحب چهارقلو اهدا شد.

به گزارش ایسنا، با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، دو باب منزل مسکونی در شهرک آسمان پرند به دو خانواده تهرانی صاحب فرزند چهارقلو اهدا شد.

این خانه‌ها نیمی به نام مادر و نیمی به نام پدر چهارقلوها سند خورده است.

این رویداد، در راستای تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت به دستور رییس‌جمهور، سید ابراهیم رییسی و بر اساس پیشنهاد معاونت زنان و خانواده و با همت وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت.

اهدای زمین یا خانه به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو منحصر در استان تهران نبوده و همزمان با سفرهای استانی رییس‌جمهوری و اعضای هیات دولت، خانواده‌های صاحب فرزند چهارقلو در استان‌ها شناسایی شده و با توجه به ظرفیت هر استان، زمین یا منزل مسکونی به آن خانواده‌ها داده شده است.

در تهران نیز این طرح مصادف با بازدیدهای استانی اعضای دولت و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری انجام شد.