اختصاص شناسه و کارت شناسایی موقت برای فاقدین شناسنامه/ ضرورت تعویض شناسنامه‌های جلد قرمز

اختصاص شناسه و کارت شناسایی موقت برای فاقدین شناسنامه/ ضرورت تعویض شناسنامه‌های جلد قرمز

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: درخواست تعویض شناسنامه برای شناسنامه‌های جلد قرمز با توجه به ضرورت تعویض این شناسنامه‌ها دریافت می‌شود.

هاشم کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افراد فاقد شناسنامه گفت: افرادی که تا رسیدن به ۱۸ سالگی به هر دلیل موفق به دریافت شناسنامه ایرانی خود نشده‌اند، با ارائه رأی اثبات نسبت از دادگاه صالحه یا استشهادیه محلی (در صورتی که هیچ بستگان صاحب شناسنامه‌ای نداشته باشد) می‌توانند به اداره ثبت احوال مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند. رسیدگی‌های بعدی شامل طرح موضوع در کمیته رسیدگی ثبت احوال و در صورت عدم امکان احراز هویت، شورای تأمین شهرستان است که درصورت صدور رأی تأیید تابعیت، نسبت به صدور شناسنامه برای فرد اقدام خواهد شد. در صورت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده تا تعیین تکلیف فرد فاقد شناسنامه، برای وی شناسه و کارت شناسایی موقت اختصاص خواهد یافت.

وی درباره تعویض شناسنامه نیز گفت: درحال حاضر شهروندان می‌توانند برای تعویض شناسنامه‌هایی که به دلیل قرار گرفتن در شرایط نامناسب مستعمل و فرسوده شده‌اند، شناسنامه‌هایی که به علت مرور زمان عکس آن با صاحب شناسنامه تطبیق ندارد، شناسنامه‌های دوبرگی که صاحبان آن به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشند، شناسنامه‌هایی که صاحب آن تغییر مشخصات سجلی نام و نام خانوادگی و تغییر سن با رأی مراجع ذی‌صلاح را دارد. (شناسنامه‌هایی که با رأی مراجع ذیصلاح از حیث مشخصات هویتی دارای تغییراتی شده‌اند) و همه شناسنامه‌های قدیمی (جلد قرمز) که به فرمت جدید شناسنامه‌ها تبدیل نشده‌اند، اقدام کنند.

وی تاکید کرد: برای تعویض شناسنامه ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان، فرم الکترونیکی مورد نظر تکمیل و مدارک مورد نیاز ارسال می‌شود.

معاون وزیر کشور ادامه داد: علاوه بر آن ممکن است به علت مستعمل شدن، تغییر مشخصات هویتی و تغییر در چهره (به گونه‌ای که با عکس شناسنامه منطبق نباشد) تعویض شناسنامه‌های مکانیزه (جلد قهوه‌ای) نیز لازم شود. افرادی که به سن ۱۵ سال می‌رسند، ضروری است شناسنامه‌های در اختیار خود را با شناسنامه عکس‌دار تعویض نمایند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه برای تعویض شناسنامه‌های بدون عکس افرادی که به ۱۵ سالگی رسیده‌اند گواهی تحصیلی عکس‌دار الزامی خواهد بود، گفت: چنانچه شناسنامه فرد گم شده باشد، می‌تواند با تکمیل فرم گزارش فقدان شناسنامه و ارائه مدارک لازم نسبت به درخواست شناسنامه جدید اقدام کند.

کارگر تأکید کرد: ایرانیان خارج از کشور، برای موارد فوق درخواست خود را به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحویل می‌دهند.